Rondom het Haegsch Hof is het warm in de zomer. Te warm. Daarom willen we vergroenen. Meer grote planten en bomen zorgen voor een lagere temperatuur en een daarmee een fijnere leefomgeving. Dit doen we als buurtcoöperatie door verschillende kansen uit te werken met en voor onze leden. Kansen hebben betrekking op de openbare ruimte of privé domein. Daarnaast gaan we waarschijnlijk initiatieven oppakken die bijdragen aan de duurzaamheid van onze leefomgeving. Meer informatie over de kansen, het lidmaatschap en het bestuur vind je op deze site. 

Laatste nieuws

ALV 2023

14-09-2023

Op 7 oktober is weer de jaarlijkse ALV. We combineren dit met een brainstorm en borrel. De leden hebben allemaal een e-mail ontvangen met de uitnodiging. Als je vragen hebt, of de mail onverhoopt niet hebt ontvangen, horen we het graag!

Stand van zaken kansen

In Den Haag heeft de gemeente het initiatief genomen om iedere bewoner een boom te schenken die ze in hun tuin kunnen planten. Omdat er in onze buurt veel bewoners zijn zonder tuin is er door bewoners contact opgenomen met de gemeente met de vraag of er niet meer bomen in de publieke ruimte kunnen komen. De gemeente heeft daarop...

Groene weelde aan het Hillebrant Jacobsplein - Wie had dat kunnen denken? Toen een groep buren eind 2018 samen een kansenkaart voor vergroening van het Haegsch Hof maakten, waren er volop ideeën om het Hillebrant Jacobsplein mooier te maken. Maar het realiseren van deze ambitieuze plannen voor bomen en struiken rondom de vijvers kostte veel tijd....

Op de valreep en heel snel is er in 2021 nog een gevel beplant. In het verzorgingstehuis aan de Christoffel Plantijnstraat zit een verspringing in de gevel. Hierdoor zit er een stukje blinde muur bij de stoep waar nu graffiti op zit. We hebben de eigenaar van het pand gevraagd of hij het een goed idee vond dit stuk te...

© 2022 Buurtcoöperatie GroenDruk
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin